Infectiepreventie en antimicrobiële resistentie bij mens en dier

Het Interreg ‘i-4-1 Health’ project is een unieke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie bij mens en dier. Het resistentieprobleem vereist een eenduidige aanpak, waarbij wordt samengewerkt vanuit verschillende disciplines en sectoren.

Bacteriën houden zich niet aan grenzen; niet van landen en niet van organisaties. Onder leiding van Amphia werkten 26 Vlaamse en Nederlandse organisaties de afgelopen drie jaar samen aan innovaties en onderzoek op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie in het project ‘i-4-1 Health’.

“i-4-1 Health levert een unieke en belangrijke bijdrage aan de bestrijding van antibiotica resistentie in België en Nederland in de nabije toekomst.”